Notă de informare privind protecția datelor personale

EUROSMART S.R.L., având în vedere Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, dispozițiile Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, vă aducem la cunoștință faptul că, în vederea realizării atribuțiilor stabilite de lege si desfășurării activității curente, inclusiv derulării activităților contractuale, societatea colectează date cu caracter personal, iar conform prevederilor legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, societatea are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopul specificat, datele personale furnizate, cu ocazia accesării site-ului www.cmteleorman.ro

Societatea nu va prelucra datele personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopului menționat, cu respectarea măsurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.

Ce informații colectăm despre dumneavoastră

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi (de exemplu, informațiile pe care ni le furnizați prin completarea formularelor de pe site-ul nostru web sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate). Aceasta include informații pe care le furnizați atunci când vă înregistrați pentru a utiliza site-ul nostru, când vă abonați la serviciile noastre, participați la forumuri de discuții sau în alte activități de comunicare socială de pe site-ul nostru și când raportați o problemă legată de site-ul nostru. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon, descriere personală și fotografie, vârsta, data nașterii și sexul, precum și alte informații, după caz.

Nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (de exemplu informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală. În cazul în care ne furnizați în mod voluntar date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interacțiunea dumneavoastră cu website-urile noastre sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim, cu excepția cazului în care ați făcut aceste date publice (de exemplu, într-un forum de mesaje care este vizibil publicului), caz în care vom șterge aceste date de pe website-urile noastre numai dacă legea impune astfel sau dacă nu dorim să le păstrăm.

De fiecare dată când vizitați website-urile noastre, colectăm automat următoarele date:

Datele cu caracter personal reprezintă orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, și anume: numele și prenumele, sexul, data și locul nașterii, cetățenia, stare civila, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședința, e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională – diplome-studii, situație familială, imagine, interesul, disponibilitatea etc. Pentru îndeplinirea scopului specificat mai sus sunteți obligat(ă) să furnizați datele complete, actualizate și corecte, acestea fiind necesare prestării unor servicii cât mai personalizate. Refuzul dumneavoastră privind colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal determină imposibilitatea primirii unor informații complete și adaptate nevoilor dumneavoastră.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate.

Prin parcurgerea prezentei note, vă exprimați consimțământul în mod expres, neechivoc, liber și informat ca societatea să înregistreze aceste date și să le administreze în vederea scopului menționat.

Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi: reprezentanții societății, parteneri contractuali de servicii de înregistrare date și servicii, autorități judecătorești, autorități publice centrale și locale, poliție, parchet (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), organizații de cercetare a pieței (scop statistic) etc.

Societatea utilizează informațiile personale pentru o mai buna înțelegere a nevoilor și intereselor dumneavoastră, pentru a comunica cu dumneavoastră, în vederea asigurării unor servicii de calitate și adaptate nevoilor dumneavoastră. Confidențialitatea datelor personale va fi asigurată de către societate și nu vor fi furnizate către alți terți în afara celor menționați în prezenta notă.

În vederea realizării scopului menționat, societatea va prelucra datele dvs. cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a activităților societății, până în momentul în care dumneavoastră sau reprezentantul dumneavoastră legal, veți manifesta dreptul de opoziție/de ștergere. Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal nu vă manifestați dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către societate pe durata de timp prevăzută în procedurile interne ale societății și/sau vor fi distruse.

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum și eventualele abuzuri, utilizăm metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiați de următoarele drepturi:

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa societății cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail: office@euro-smart.ro sau la adresa 140073 Alexandria, Judeţul Teleorman, Str. București nr. 96-98, Bloc D2, Sc. B, Et. 1, Ap. 13.

Societatea poate, dacă este cazul, să solicite persoanei interesate să pună la dispoziție informații suplimentare pentru a stabili identitatea acesteia.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.